Posti valtaa paikallisten yrittäjien kotihoitomarkkinoita

Luimme melkoisen tyrmistyneinä Savon Sanomien 30.3.2017 julkaiseman uutisen ”Posti avuksi Kuopion kotihoitoon”. Mielestämme on käsittämätöntä, että valtionyhtiö Postin annetaan vallata markkinat paikallisilta yrittäjiltä! Juuri kun olimme iloisia valtion Leijona Cateringin osalta tekemästä päätöksestä luopua kilpailevasta toiminnasta yrittäjien kanssa, niin tulee tämä – ja vieläpä oman kotikaupunkimme esittämänä!

Suomen Yrittäjät kiinnitti Postin suunnitelmiin huomiota jo aiemmin tänä vuonna kirjoittamalla kotisivuillaan 10.1.2017: Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin kokee Postin tulevan valtionyhtiönä pienten ja keskisuurten yritysten tontille ja uhkaavan sote-uudistuksessa toteutettavaa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta.

– Yrityskauppa oikein alleviivaa, miten Posti aktiivisesti pyrkii luomaan valtakunnallisen hoivatoimijan. Tämä lyö korville valinnanvapautta, kilpailun toimivuutta ja pienten yritysten mahdollisuutta päästä mukaan.”

Olemme Kuopion Yrittäjissä käyneet jo vuosia hyvää keskustelua kaupungin virkamiesjohdon kanssa niin Kuopion kuin yrittäjyydenkin olosuhteiden parantamiseksi, tavoitteena luoda Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen edellytykset. Tapaamisten antia ovat olleet mm. lukuisat tilaisuudet Kuopion vetovoiman lisäämiseksi, kuten yhdessä Kuopion alueen Kauppakamarin kanssa julkaisemamme, Kuopion kasvuun tähtäävä haaste #kuopio2040. Mutta – näissä tapaamisissa ja julkisestikin olemme nostaneet myös esille Kuopion kaupungin omistamien liikelaitosten (esim. Mestar, Servica) toimintaa, joka olisi pitänyt yhtiöittää jo vuoden 2014 loppuun mennessä!

Olemme Kuopion Yrittäjissä olleet aidosti hyvin yhteistyöhaluisia ja -hakuisia kaupungin suuntaan, koska uskomme vilpittömästi, että Kuopiolla on potentiaalia kehittyä todella vahvaksi itäisen- ja keskisen Suomen valtakunnantason keskukseksi, jopa kansainvälisesti vetovoimaiseksi kaupunkiseuduksi mutta se onnistuu vain toimijoiden hyvällä yhteistyöllä.

Tämä uutinen osoittaa, että kaupungin päätöksenteossa meidät paikalliset yrittäjät otetaan edelleen valitettavan huonosti huomioon. Siitä huolimatta, että valtuustossa on jo vuosia sitten tehty päätös yritysvaikutusten arvioinnista kaikessa päätöksenteossa.

Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Ortju keskusteli aiheesta 3.4. lyhyesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantasen kanssa ja myös hän hämmästeli esitystä ja vaatii, että siitä tehdään yritysvaikutusten arviointi. Kantanen totesi, että jutussa esitetyn kaltaista palvelumalli linjausta yhdessä Postin kanssa ei ole tehty kaupungin päättävissä elimissä.

Kotihoitoa voisi hyvin viedä eteenpäin jo nyt vaikkapa palvelusetelin avulla. Keinovalikoimissa on myös markkinavuoropuhelu, jota voi hyödyntää tällaista toimintaa suunniteltaessa. Keskustelemme mielellämme aiheesta lisää!

Me kuopiolaiset yrittäjäyhdistykset ja Savon Yrittäjät esitämme, että Kuopion kaupunki luopuu palvelumallin rakentamisesta yhdessä Posti Kotihoitopalvelujen kanssa ja ottaa mukaan paikalliset yrittäjät palvelumallin luomiseen Karttulan, Maaningan, Nilsiän, Riistaveden, Vehmersalmen ja Juankosken alueilla, edistäen pienyrittäjyyden kasvua ja paikallisten työllistymistä.

KUOPION YRITTÄJÄT RY                     KUOPION KÄSITYÖ- JA TEHDASSEURUUS RY

Jouni Ortju, puheenjohtaja                       Eero Helin, puheenjohtaja

NILSIÄN YRITTÄJÄT RY                        MAANINGAN YRITTÄJÄT RY

Anna-Liisa Toivanen, puheenjohtaja        Roope Rissanen, puheenjohtaja

JUANKOSKEN YRITTÄJÄT RY            KUOPION SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY

Ari Antikainen, puheenjohtaja                  Eija Huttunen, puheenjohtaja

SAVON YRITTÄJÄT RY

Yrjö Ronkainen, puheenjohtaja