Business Center auttaa uuden kehittämisessä

Tulevaisuuden kampusalueella nousee esille yhteinen toiminta ja palveluiden ydin, ”sydän”, jossa ihmiset ja aktiviteetit kohtaavat.

Pohjois-Savoon on muotoutumassa uusi Business Center -toimintamalli, jonka tarkoituksena on innostaa yrittäjyyteen sekä kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan.

Business Centeriä synnytetään Savonia-ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa, joka käynnistyi viime syksynä. Tavoitteet jakautuvat yrittäjyyskasvatukseen ja yritystoiminnan vauhdittamiseen.

Keskeisiä yrityksille tarjottavia palveluita ovat yrityskiihdyttämö sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen liittyvät palvelut. Tavoitteena on löytää vuosittain jopa parikymmentä uutta liiketoimintamahdollisuutta ja avittaa niitä markkinoille. Ideoiden hauduttelussa auttaa Savilahden kampusalueelle sijoittuva startup-yhteisö.

Lisäksi hankkeessa on tarkoituksena luoda maakunnan yhteinen yrittäjyyskasvatusstrategia ja kehittää työkaluja yrittäjyyden opettamiseen niin varhaiskasvatuksessa kuin korkeakouluissakin. Savilahteen on tulossa myös oppilaitosten yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, jossa tulee opiskelemaan viitisensataa opiskelijaa joka vuosi.

– Joidenkin vuosien kuluttua maakunnan lapsille ja nuorille yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen eivät ole uusia asioita, kun he aloittavat ammattiin johtavia opintoja. Heillä on myös huomattavasti paremmat valmiudet ryhtyä yrittäjiksi opintojen aikana tai niiden jälkeen, Business Centerin johtaja Kaija Sääski sanoo.

Business Centerin johtaja Kaija Sääski odottaa paljon yhteydenottoja yrityksiltä. Business Center on palveluorganisaatio, jonka kautta löytyvät oikeat asiantuntijat yritystoiminnan kehittämiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden jalostamiseen.

Asiantuntemus yhden oven takana

Sääsken mukaan maakunnan yrityksissä on valtavasti potentiaalia, mutta niitä täytyy herätellä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Pohjois-Savossa sijoitetaan tähän vuositasolla noin 150 miljoonaa euroa, mikä on vain reilut kaksi prosenttia koko maan panostuksesta.

Business Centerin keskuspaikka on Savilahden kampusalue, missä toimivat yliopisto, ammattikorkeakoulu, yliopistollinen sairaala, kasvava määrä yrityksiä ja pian myös ammattiopisto. Kokonaisuus on maanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Business Center -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, sarjayrittäjä Kari Voutila näkee Savilahden erinomaisena testilaboratoriona uusille yritysideoille, tuotteille ja palveluille. Toisaalta kokonaisuus saattaa näyttäytyä yrityksille sekavana.

– Mahdollisuuksia ja reittejä palveluiden piiriin ei välttämättä tunneta, vaikka yliopisto ja Savonia ovatkin jo tehneet tämän eteen paljon työtä. Yritysten näkökulmasta Business Center voisi olla portti Savilahden yhteisöön. On olemassa selkeä tarve mallille, jossa yritykset voivat saada oikeat asiantuntijat tuekseen yhdeltä luukulta, Voutila sanoo.

Kaija Sääski kertoo, että Business Centerin ajatuksena on nimenomaan koota yritysten tueksi oikeaa asiantuntemusta verkostosta. Omat palvelut, kuten uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen, paikkaavat aukkoja nykyisessä palvelukentässä.

– Meidän ei tarvitse osata kaikkea itse vaan meidän täytyy koota yhteen oikeat asiantuntijat. Emme tuota samoja palveluita kuin esimerkiksi kaupungit tai uusyrityskeskukset, vaan toimimme niiden kanssa yhteistyössä ja täydennämme tarjontaa.

Yhteinen juttu

Business Center -hanke on vasta alkutaipaleellaan, mutta toimintaan kohdistuu jo paljon odotuksia. Kari Voutila kehottaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia ottamaan rohkeasti yhteyttä yritysneuvojiin.

– Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja tuokaa selkeästi esille, millaisissa asioissa Business Center voi olla avuksi. Se on palveluorganisaatio, jonka pitää pystyä vastaamaan yritysten tarpeisiin ja etsiä oikeat asiantuntijat.

Kaija Sääski korostaa, että Business Center on koko maakunnan yhteinen palvelu. Jo nyt hankevaiheessa mukana on edustus Iisalmen ja Varkauden seuduilta. Iisalmessa yhteyshenkilö on Matti Laitinen Savonialta ja Varkaudessa Tuula Kokkonen Navitakselta.

– Tässä halutaan rikkoa mielikuvaa siitä, että Savilahden alueesta on etua vain Kuopiolle. On tärkeää, että koko Pohjois-Savo menestyy ja siksi täällä Savilahdessa olevaa osaamista halutaan levittää koko maakuntaan kaikille kiinnostuneille, Sääski summaa.

Hankkeen vetovastuu on Savonia-ammattikorkeakoululla. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto, Kuopion kaupunki sekä Ylä-Savon ammattiopisto Iisalmesta ja Navitas Kehitys Varkaudesta. Ohjausryhmässä on myös yrittäjien edustajia.

Hanke on rahoitukseltaan merkittävä: kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa. Rahoittajia ovat Etelä-Savon ELY-keskus (ESR) ja Pohjois-Savon liitto (EAKR). Viime syyskuussa käynnistynyt hanke päättyy maaliskuussa 2021. Tavoitteena on, että Business Center jatkaa toimintaansa itsenäisenä palveluorganisaationa hankkeen päätyttyä.

 

Teksti: Pauliina Rahunen