Ropo Capitalin emoyhtiö laski onnistuneesti liikkeelle 3-vuotisen 50 miljoonan joukkovelkakirjalainan

Tavoitteena on kasvaa alan markkinajohtajaksi kotimaassa ja rahoituksen myötä päämäärän tavoittelu jatkuu, kertoo Ropo Capitalin toimitusjohtaja Artti Aurasmaa.

Ropo Capital -konsernin emoyhtiö RopoHold Oy on laskenut liikkeelle 50 miljoonan euron jouk-kovelkakirjalainan. Transaktio kiinnosti erityisesti ruotsalaisia ja norjalaisia sijoittajia.

Ropohold Oy (”Ropo” tai “Yhtiö”) on onnistuneesti tarjonnut merkittäväksi 50 miljoonan euron vakuudellisen joukko-velkakirjalainan 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelman puitteissa (”Joukkovelkakirjalaina”). Joulukuussa 2020 erääntyvälle joukkovelkakirjalainalle maksetaan kvartaaleittain 3-kuukauden Euribor-korkoa lisättynä 7,00 pro-sentin marginaalilla.

Joukkovelkakirjalainaan sovelletaan Suomen lakia, ja yhtiö on sitoutunut listaamaan joukkovelkakirjalainan Nasdaq Helsinkiin 9 kuukauden kuluessa liikkeeseenlaskupäivästä.

Transaktiosta saatavat varat käytetään yhtiön olemassa olevien korollisten lainojen uudelleenrahoittamiseen, osakaslainojen ja ylimääräisen osingon maksuun sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin käyttötarkoituksiin.

Transaktio otettiin hyvin vastaan markkinoilla, ja siihen osallistui pääasiassa pohjoismaisia institutionaalisia sijoittajia erityisesti Ruotsista ja Norjasta. Lisäksi kysyntä oli vahvaa Manner-Euroopassa.

– Ropo on edelleen kasvunsa alkuvaiheessa ja rahoitusjärjestely vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa entisestään. Järjestelyn tuoma joustava rahoitus tukee yhtiön kasvutavoitteita hyvin ja mahdollistaa kasvun katalysoinnin. Tavoitteena on kasvaa alan markkinajohtajaksi kotimaassa ja rahoituksen myötä päämäärän tavoittelu jatkuu – samalla uudistamme perinteistä toimialaa teknologisena edelläkävijänä, kertoo Ropo Capitalin toimitusjohtaja Artti Aurasmaa.

 

Pareto Securities Oy toimi joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.