Vakuutusala kehittää toimintojaan tuotteista palveluiksi

- Merkittävä uutuutemme on tietoturvavakuutus, joka korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi yrityksen tietojärjestelmiin kohdistuneesta haittaohjelmasta, palvelunestohyökkäyksestä tai tietojen varastamisesta, aluejohtaja Harri Jääskeläinen kertoo.

Vakuutusala kehittää toimintojaan yhä enemmän yksittäisistä tuotteista palveluja tarjoavaksi kumppanuudeksi, jossa keskeisenä osana on ennakoiva, vahinkoja estävä työ. Fennian Järvi-Suomen aluejohtaja Harri Jääskeläinen nostaa yhdeksi esimerkiksi uudesta palvelumallista tietoturvavakuutuksen, joka auttaa yritystä ennakkovarautumisella ja korvaa esimerkiksi tietomurtojen ja palvelunestohyökkäysten aiheuttamia vahinkoja.

Fennian Järvi-Suomen alue perustettiin vuoden 2017 alussa. Alueeseen kuuluu neljä maakuntaa eli Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi. Organisaatiossa on yhteensä noin 40 toimihenkilöä.

– Järvi-Suomeen alueen haasteena kokonaisuudessaan on väestön väheneminen kasvukeskusten ulkopuolella. Meidän strategiamme on olla vahva erityisesti yrityssektorissa ja siinä olemmekin onnistuneet hyvin, Jääskeläinen sanoo.

– Olemme jatkossa Savossa entistä vahvempi toimija ja työllistäjä, kun vahvistamme täällä jo olevaa korvausorganisaatiota ja keskitämme tänne jatkossa myös kotitalouksien palvelua puhelimessa, verkkoneuvottelujen ja chat-toiminnallisuuksien kautta.

Aluejohtajan omaan työhön kuuluu monen muun tehtävän lisäksi sidosryhmäsuhteet, suorat asiakaskontaktit alueen isoihin yrityksiin sekä myynnin ohjaus. Yhteistyö on tiivistä Jyväskylässä ja Kuopiossa toimivien myyntijohtajien kanssa.

Jääskeläisen mukaan jo aiemmin pankkitoiminnassa nähdyt isot muutokset ovat oikeastaan vasta nyt alkamassa vakuutusalalla. Tietotekniikka on vähentänyt suorien asiakaskontaktien määrää palvelupisteissä, kun monet asiat voidaan jo hoitaa tehokkaasti verkkopalvelun kautta.

– Toki tarjoamme palveluja myös henkilökohtaisesti ja yrittäjämäisellä otteella. Fenniahan on yrittäjien perustama, yhteistyö yrittäjien kanssa on tiivistä ja jäsenedut ovat merkittävät. Lisäksi yhtiö on alusta lähtien eli 50 vuoden ajan myöntänyt valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon, Jääskeläinen muistuttaa.

Tuotteista siirrytään palveluihin

Alan kilpailu on kovaa ja siihen eri yhtiöillä on hieman erilaisia keinoja. Fennia korostaa oman organisaation laajentamisen sijaan aktiivista palvelutarjontaa omien yhteistyökumppaniensa kanssa. Yksittäisistä tuotteista siirrytään yhä enemmän tarjoamaan palveluita ja palvelukokonaisuuksia.

Jääskeläinen kertoo, että esimerkiksi FenniaHoitaja-palvelu toimii yrittäjien ja työntekijöiden sairaus- ja tapaturma asioissa tehokkaasti ”yhden luukun” periaatteella. Palvelusta onkin tullut erinomaista palautetta. Yhteistyökumppaneina ovat Terveystalo ja Pihlajalinna.

– Vastaavasti pankkipalveluissa kumppaninamme on Danske Bank. Järjestämmekin nyt enemmän kun koskaan aiemmin yritysrahoitusta yhdessä pankkien, eläkeyhtiöiden ja Finnveran kanssa. Myös varainhoitopalvelumme kasvavat tasaisesti ja esimerkiksi kiinteistö- ja tonttirahastomme ovat herättäneet kovaa kiinnostusta.

 Tietoturvaa vakuutuksella

Palvelutarjonnan lisäksi vakuutusyhtiön korostaa myös ennakoivan työn ja vahinkojen estämisen tärkeyttä.

Yritysten tietojärjestelmissä olevan tiedon luottamuksellisuuden merkitys on kasvanut digitalisaation myötä. Samaan aikaan tietojärjestelmiin kohdistuva rikollisuus on lisääntynyt huomattavasti.

Fennia on kehittänyt tähän ongelmaan tietoturvavakuutuksen, joka korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi yrityksen tietojärjestelmiin kohdistuneesta haittaohjelmasta, palvelunestohyökkäyksestä tai tietojen varastamisesta.

– Jatkossa yritysten vastuut ja riskit korostuvat, kun tietotekniikkaa käytetään entistä laajemmin ja yrityksen kokoonpano voi olla mallia ”mies ja läppäri”, Jääskeläinen sanoo.

Toukokuussa 2018 voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus tuo yrityksille uusia velvoitteita esimerkiksi asiakkaista kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojavelvoitteiden laiminlyönnistä voi jatkossa joutua maksamaan huomattavia hallinnollisia maksuja tai vahingonkorvauksia.

Fennian palveluun kuuluu aluksi yrityksen tietoturvatason kartoitus. Tietoturvapalvelu antaa asiantuntija-apua tietoturvavahingon sattuessa ympäri vuorokauden. Palvelussa otetaan vastaan vahinkoilmoitus, selvitetään vahingon syy ja aloitetaan tarvittavat toimenpiteet vahingosta toipumiseksi ja lakisääteisten ilmoitusten tekemiseksi.

Tietoturvapalvelun tuottavat Fennian yhteistyökumppaneina Elisa Yritysguru ja kyberturvayritys Nixu.

Tietoturvavakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tietojärjestelmään kohdistuneesta vahingonteosta, haittaohjelmasta, tietojen varastamisesta, inhimillisestä virheestä tai palvelunestohyökkäyksestä.

Vakuutusta voi myös laajentaa kattamaan esimerkiksi liiketoiminnan keskeytymistä, maineriskejä ja digitaalisessa mediassa julkaistusta aineistosta aiheutuvaa vahingonkorvausvastuuta.

YEL-taso edelleen esillä

Yrittäjien vakuutusturvasta keskusteltaessa ainakin yksi aihe tuntuu olevan esillä vuodesta toiseen:

– Yrittäjien eläkevakuutuksen alhainen taso on edelleen ongelma. Pitäisi muistaa, että YEL tarjoaa eläkkeen lisäksi yrittäjän sosiaaliturvan perustan. Tietoisuus tästä on toki parantunut, mutta vieläkin on paljon tekemistä, Jääskeläinen huomauttaa.

Harri Jääskeläinen korostaa, että konsultoivan vakuutuspalvelun merkitys kasvaa jatkossa, joten YEL-maksun taso on varmaan edelleen yksi keskustelujen kohteista vakuutusammattilaisen ja yrittäjän kohdatessa.

 

Aluejohtaja Harri Jääskeläinen

– syntynyt 1963 Viitasaarella

– asuu Jyväskylässä

– yo-merkonomi, MBA-tutkinto

– Fennian Järvi-Suomen alueen johtaja vuoden 2017 alusta

– aiemmin mm. Fennian Keskisen alueen johtaja ja pankkialalla esimiestehtävissä

– harrastaa liikuntaa: pyöräily, hiihto, kuntosali

 

Teksti ja kuvat: Jarmo Seppälä